Selectează o Pagină

Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!
Psalmul 132

Între 3 și 7 iunie, la Oradea, au sosit într-o scurtă vizită de lucru cei trei membri ai consiliului director al UMEC – Uniunea Mondială a Profesorilor Catolici, prof. Guy Bourdeaud”™hui – președinte, prof. Giovanni Perrone – secretar general și prof. dr. John Lydon – trezorier.
Prezentă în 28 de țări din lume și cu o istorie care urcă până în anul 1908, așa cum citim în documentul emis de către Consiliul Pontifical pentru Laici, UMEC se pune la serviciul asociațiilor naționale a profesorilor catolici, aducându-le împreună, coordonându-le activitatea de studiu și cercetare, cu scopul de a duce învățătura Bisericii în educație și școală. Aceasta favorizează și susține crearea de asociații ale profesorilor catolici în lume și susține inițiativele și experiențele din mediul formării religioase, morale și profesionale a dascălilor catolici în strădaniile de apostolat între ceilalți profesori. UMEC luptă pentru apărarea și respectarea drepturilor libeartății educative a profesorilor catolici. Obiectivele sale prioritare sunt promovarea unui sistem educativ care implică părinții, profesorii și elevii, cu scopul de a concretiza responsabilitatea fiecăruia în sânul comunităților educative.
Vizita acestora la Oradea este răspunsul dat unei invitații adresate de către Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, încă din toamna anului trecut. Primul contact al profesorilor români cu UMEC s-a întâmplat între 18 și 20 noiembrie 2016, când, la Londra, pr. prof. Alexandru Dragoș și pr. prof. Adrian Podar au participat la întâlnirea anuală a consiliului director, desfășurat în capitala Marii Britanii, cu tema Etica și virtuțile în viețile personală și profesională a profesorilor, unde au fost prezenți delegați din mai multe țări.
Au fost mai multe momentele de părtășie și schimburi de idei în cadrul vizitei în urbea de pe malul Crișului Repede, dar cele mai importante au constat din întâlnirile avute cu ierarhii catolici orădeni. Luni 5 iunie, aceștia s-au întâlnit cu Excelența Sa Virgil Bercea și în 6 iunie, cu Excelența Sa László Böcskei, episcopul romano-catolic de Oradea. De asemenea, au fost foarte rodnice întâlnirile cu directorii, reprezentanții, profesorii și elevii celor două instituții de învățământ aflate în grija Bisericii Române Unite, Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu și Liceul Don Orione din Oradea. Întrevederile cu pr. rector Anton Cioba și prof. Ionuț Popescu, directorul de departament al Facultății de Teologie Greco-Catolică din Oradea, au avut ca urmare formularea intențiilor de colaborare și la nivel universitar, dar și invitarea aleșilor oaspeți la simpozionul organizat în octombrie de către Seminarul orădean, care serbează 225 de existență.
Unul dintre rezultatele concrete al întâlnirii este fixarea următoarei întâlniri mondiale a profesorilor catolici pentru 10-12 noiembrie 2017. Atunci, mai mulți dascăli care predau în școli catolice vor putea să aibă un schimb de experinețe cu profesori din diferite colțuri ale mapamondului, să partcipe la conferințe tematice și să deschidă noi oportunități de colaborare între diferitele școli catolice.
Această întâlnire a fost posibilă cu binecuvântarea episcopului Virgil Bercea, dar ar fi fost imposibilă fără aportul uman și material al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, prin Biroul Pastoral Pentru Laici și pr. Paul Popa, inițiatorul acestei colaborări, pe care o sperăm cât mai îndelungată și mai rodnică. Profesorii din școlile greco-catolice orădene, alături de doamna director Antonia Nica și domnul director Alexandru Stoica, le mulțumesc și se roagă pentru binecuvântarea muncii acestora!

Autor: Adrian Podar