Selectează o Pagină

În Săptămâna altfel, 22-26.10.2018, elevii clasei a IV-a A, coordonaţi de învăţătoarele lor, Meze Anamaria şi Şipoş Lia,  şi-au propus să cunoască mai bine zona centrală a oraşului Oradea, unul dintre obiectivele opţionalului din acest an şcolar, „Să ne cunoaştem locurile natale!”. Astfel au vizitat Sinagoga Sion şi au descoperit o mulţime de elemente specifice culturii evreieşti din Oradea şi nu numai. Apoi au urcat în Turnul Primăriei şi au admirat panorama, identificând numeroase edificii importante din frumoasa noastră urbe. Împreună cu invitata specială, doamna Rodica Indig, au zăbovit mai mult timp în Piaţa Unirii, identificând aspecte specifice stilurilor arhitecturale orădene: baroc, secession, eclectic dar şi neoromânesc la adevăratele capodopere întâlnite aici: Palatul Episcopal Greco-Catolic, Liceul Greco-Catolic”IULIU MANIU”, Biserica Sfântul Ladislau, Catedrala Sfântul Nicolae, Biserica cu Lună, Pasajul Vulturul Negru, Primăria Oradea. Elevii au înţeles cât de important este să cunoşti şi să păstrezi aceste pagini de istorie vie a oraşului nostru, ca parte din istoria naţională şi că aici au convieţuit în pace mai multe naţionalităţi. Pentru că industria este o parte componentă din economia oricărui oraş, au vizitat şi o fabrică de bere artizanală din imediata apropiere a Pieţei Unirii, unde au descoperit secretele procesului de producţie în fabricarea berii, au făcut estimări şi şi-au verificat apoi spiritul practic în legătură cu aproximările lor.

                         Toate acestea le-au oferit micilor căutători de frumos o imagine mai completă şi mai complexă despre eforturile pe care înaintaşii noştri le-au făcut pentru a realiza ceva care să dăinuie în timp şi spaţiu.