Selectează o Pagină

Primul atelier, în cadrul Săptămânii altfel, la care au luat parte  clasele a XI-a A și B,  a fost studiul de caz Fundamente ale culturii române. Această activitate a fost propusă de profesoarele de limba română de la cele două clase – Mihaela Danciu ,XI A  și Emilia Haș, XI B.  Echipa a fost formată  din 6 elevi, 3 din fiecare clasă. Totul a fost organizat cu maximă responsabilitate și interes, dar, cel mai important lucru, considerăm noi, a fost munca în echipă, deși elevii nu sunt din aceleași clase. A fost respectat întocmai planul studiului de caz, discutat fiind  înainte cu doamnele profesoare: originea limbii române, epoca de formare, procesul de romanizare, româna comună, perioada veche,  începutul scrisului în limba română,tipăriturile și formarea limbii române literare, contribuția cronicarilor la evoluția limbii române literare. Au fost interesante exemplele  de cuvinte moștenite din limba latină, cele de la daci, dar și influențele celorlalte limbi. Totodată  hărțile, graficele indicate, imaginile  sau portretele prezentate și explicate au fost importante pentru a înțelege perioada istorică  la care s-a făcut referire, atmosfera acelor vremuri. Acest aspect a fost completat cu succes și de linia melodică ce a însoțit întreaga expunere.  Un punct important al studiului prezentat a constat în discutarea bibliografiei, insistându-se asupra necesității documentării din multiplele  surse, desigur cea mai importantă  constând în cărțile  consultate.

În timpul expunerii, ceilalți colegi au primit o fișă de observare a studiului de caz, având de urmărit anumite criterii, după care să acorde un punctaj. Pentru fiecare coleg care e prezentat:  CONȚINUT: adecvarea la temă; calitatea informației; dezvoltarea argumentelor; DOCUMENTARE: explicarea unor noțiuni, concepte; alegerea bibliografiei; PREZENTARE: complexitate și acuratețe;  fluență și coerență; eficiența comunicării.

Îi felicităm pe elevii implicați : Cristea Iulia – XI B, Iova Oana – XI A, Lara Erika -XI A, Meheș Cristian – XI A, Simu Andreea – XI B, Șerban Camelia – XI B.

Prof. Mihaela Danciu

Prof. Emilia Haș