Selectează o Pagină

La inițiativa IPS Aurel Percă, responsabil cu învățământul în cadrul Conferinței Episcopilor din România, în perioada 22-24 noiembrie 2019, la Mănăstirea Carmelitanilor Desculţi din Ciofliceni, a avut loc întâlnirea de lucru a responsabililor diecezani cu învăţământul catolic şi a directorilor de şcoli/seminarii/licee teologice/colegii catolice.

Au participat 31 de profesori și directori, iar cu statut de invitați au fost domnul Moșoiu Nicu-Romeo, consilier în MEN, domnul Vasile Timiș, inspector școlar general pentru religie în MEN, doamna Irina Horga, șef laborator Politici educaționale la ISE și doamna Mihaela Zăbavă, consilier CNEE.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat următoarele subiecte de interes național: învățământul catolic; perspective ale învățământului liceal românesc (planuri cadru, programe școlare, manuale școlare); prezentarea realităților din școlile/seminariile/liceele/colegiile catolice; ora de religie;  Olimpiada de Religie Catolică; examene naționale: Titularizare și Definitivat; „Ricostruire il Patto Educativo”, cu obiectivele propuse de Papa Francisc pentru evenimentul din 14 mai 2020; colaborări și parteneriate; Regulament al școlilor catolice; activități organizate de Comitetul European pentru Educația Catolică (CEEC), Oficiul Internațional pentru Educația Catolică (OIEC). Uniunea Mondială a Educatorilor Catolici (UMEC-WUCT).

Analizele, discuțiile și propunerile s-au evidențiat printr-o abordare competentă în vederea perfecţionării învăţământului organizat conform tradiţiei Bisericii Catolice.

Pr. Riba Ion
Președinte S.N.E.C.