Motto: ” Ştiinţa este ceea ce înţelegem destul de bine pentru a explica unui calculator; arta este orice altceva.”

                                               Donald Knuth

 

Luni, 10 februarie 2020, în cadrul Liceul Greco – Catolic ”Iuliu Maniu” Oradea,  s-a desfășurat Concursul Județean ”WINTER FEELINGS” în cadrul proiectului județean ”PUZZLE” Info, pe care școala noastră îl desfășoară în acest an școlar în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Oltea Doamna” Oradea, Școala Gimnazială ”Nr.16” Oradea, Școala Gimnazială ”Nr.1” Avram Iancu, Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, Școala Gimnazială Internațională Agora Oradea, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea, Școala Gimnazială ”Nr.1” Curățele, Liceul Pedagogic Vocațional „Nicolae Bolcaș” Beiuș, Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș.

 

La acest concurs desfășurat pe trei secțiuni: desene sau fotografii prelucrate cu ajutorul calculatorului folosind aplicații specifice, realizarea unor prezentări, expuneri, filmulețe folosind Prezi, MovieMaker, realizarea unor pagini Web pentru elevii de gimnaziu și liceu și desene pentru primar, au fost înscrise și trimise online lucrările a 85 de elevi coordonați de 23 de cadre didactice din școlile partenere ale proiectului, comisia de evaluare acordând diplome tuturor participanților. Responsabil de organizarea acestui concurs a fost prof. Sorina Miheș.

 

Scopul acestui concurs este de a dezvolta abilităţile de utilizare a diverselor aplicații și tehnologii moderne pe care elevii le au la dispoziție pentru elaborare de produse electronice, dezvoltare spiritului de echipă și a relațiilor interumane, venind în sprijinul elevilor dornici de participare la activităţi extraşcolare în domeniul IT, precum şi în sprijinul profesorilor care doresc un feedback cu privire la activitatea desfășurată la clasă sau la cercul de informatică, autoperfecţionare şi lărgirea continuă a ofertei educaţionale adresată elevilor.

 

Proiectul județean ”PUZZLE” Info este la cea de a III-a ediție, numărul partenerilor dornici de a participa la acesta a crescut cu fiecare ediție.

Derularea unui astfel de proiect educaţional apare ca o necesitate pentru cadrele didactice care predau Informatică sau Tehnologia informaţiei și comunicațiilor şi pentru elevii acestora, de a dezbate probleme legate de tehnicile informatice moderne, de a elabora materiale didactice auxiliare, portofolii, culegeri de probleme rezolvate, prezentări multimedia – materiale deosebit de atractive şi interesante pentru segmentul de vârstă cărora se adresează.

 

Proiectul vrea să ajute tânăra generaţie să conștientizeze importanța studiului în alegerea unui drum în viaţă, a unei profesii care să aibă la bază informatica, deoarece orice societate informatizată are o nevoie crescândă de specialişti bine pregătiţi în domeniul informaticii şi a tehnologiei informaţiei.

Pregătirea formală, desfăşurată în şcoală, este oarecum insuficientă pentru elevii dornici de performanţă, alternativă materializată prin desfăşurarea şi participarea la un astfel de proiect educativ. Acest proiect este totodată o posibilitate de dezvoltare a relațiilor interumane.

 

Autor: prof. Sorina Miheș