Selectează o Pagină

           Proiectul de mobilitate Împreună pentru viitor, depus în cadrul Apelului național la propuneri de proiecte 2020, a fost aprobat și va primi un grant de 21.615 Euro, alocat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea  Cheie 1 – Proiecte de mobilitate  în domeniul educației școlare.

           Proiectul depus de Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea, este un proiect de formare, primul de acest gen pe care școala îl va derula în următorul an școlar, 2020-2021 și astfel, 9 cadre didactice, care predau diferite discipline la diferite nivele de studiu, vor participa la cursuri de formare în UE.  

           Acest proiect se dorește a fi un prim pas spre formarea europeană de specialitate a echipei de proiect, organizat în 8 fluxuri de mobilitate și care să acopere cât mai multe din nevoile identificate la nivelul școlii.

           Scopul este creșterea actului educațional în vederea obținerii de rezultate școlare mai bune, perfecționarea corpului profesoral, crearea unui ambient școlar de stare de bine atât pentru elevi, cât și pentru profesori, promovarea școlii în afara țării.

            Cursurile alese au o tematica de actualitate și cuprinde următoarele subiecte: inovație educațională în managementul școlar, utilizarea tehnologiei în predare si ca instrument centrat pe elev, creativitatea în predare, managementul conflictului și prevenirea acțiunilor de bullying, tendințe moderne în predare, utilizarea diferitelor aplicatii în sala de clasă pentru o predare mai eficientă.

             Felicităm pe această cale echipa, în mod special pe doamna profesor Hoduț Natalia, responsabilul de proiect.

             Director, Antonia Nica