Selectează o Pagină

Încă o dată școala noastră dovedește preocupare și interes major pentru viitorul elevilor săi, pentru orientarea școlară și profesională a acestora.

Ținând cont de faptul că  orientarea profesională are un impact direct asupra fenomenului de angajabilitate a tinerilor, că realitatea actuală arată că principala problemă a lor este  obținerea unui loc de muncă cât mai stabil și adecvat pregătirii profesionale, la inițiativa prof. de biologie Pupe Alina, profesori din cadrul liceului nostru, care predau la clasele de matematică-informatică ( Mureșan Rodica, Iftimiciuc Dorina, Haș Emilia) împreună cu elevii din 10B, 11B, 12 B, au participat la o activități, desfășurate pe grupe: Procedee și Echipamente de Depoluarea Solurilor– prof. Ioana Sur; Măsurarea zgomotului și materialele fonoabsorbante – prof. Ancuța Tiuc; Procedee și Echipamente de Tratare și Epurarea Apei – prof. Andrei Rusu; Analiza și Monitorizarea Mediului – prof. Simona Avram.

Organizarea acestei activități a fost de înaltă ținută academică și de un profesionalism desăvârșit, succesul datorându-se implicării și dedicării cadrelor universitare de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,  coordonați de Directorul de Departament Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile, prof. Gabor Timea.

În urma activităților la care au participat, elevii au înțeles că  o bună orientare în carieră presupune autocunoaștere, dezvoltare personală,  satisfacție profesională, definirea clară a obiectivelor. De asemenea, este importantă identificarea și explorarea opțiunilor de carieră, dar și înțelegerea  pieței muncii ori realizarea unui plan de acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor de carieră.

Suntem recunoscători Universității Tehnice din Cluj-Napoca pentru sprijinul acordat elevilor noștri, cu atât mai mult, cu cât  identificarea la timp a nevoilor de consiliere în carieră poate fi soluția durabilă prin care tinerii să-și găsească menirea, să descopere, să accepte și să  utilizeze  corespunzător  abilitățile și interesele proprii, în conformitate cu aspirațiile și valorile individuale.

Cu siguranță, liceenii noștri vor fi preocupați de creşterea motivaţiei pentru învăţarea şcolară,  pentru învăţare în general.

Profesorii organizatori