Selectează o Pagină

Fiecare an școlar este o nouă oportunitate de a întări legăturile dintre părinți și școală, de a aborda teme de substanță privind creșterea și educația copiilor noștri. Întâlnirile cu părinții au devenit, de-a lungul timpului, adevărate repere în calendarul educațional al școlii noastre.

Bazându-ne pe receptivitatea și implicarea în activitățile de consiliere psihopedagogică a părinților din anii școlari anteriori, și în anul acesta, la data de 9 octombrie 2023, părinții claselor a VII-a A și B au fost invitați să participe la un exercițiu inedit de identificare a nevoilor esențiale ale comunității noastre școlare. Prin intermediul unui chestionar detaliat, fiecare părinte a fost încurajat să-și expună viziunile și să identifice prioritățile în ceea ce privește dezvoltarea și îngrijirea propriilor copii. Acest feedback prețios va sta la baza viitoarelor inițiative ale profesorului consilier școlar, astfel încât să se poată organiza întâlniri și evenimente orientate spre aceste nevoi reale.

În ceea ce privește părinții clasei a VII-a C, aceștia au răspuns favorabil invitației de a participa la un lectorat axat pe interconexiunea dintre stima de sine și problemele comportamentale cu care se pot confrunta preadolescenții noștri. Problematizarea aspectelor sensibile precum agresivitatea sau bullying-ul a provocat părinții la discuții sincere și deschise, oferindu-li-se instrumente și strategii esențiale în sprijinirea dezvoltării armonioase a tinerilor.

O concluzie esențială care a decurs din aceste întâlniri este legătura intrinsecă dintre școală și familie. Am recunoscut cu toții că numai printr-o colaborare strânsă putem contribui la formarea tinerilor capabili să atingă culmi înalte în viață. Astfel, eforturile noastre comune în direcția aceasta sunt fundamentale pentru evoluția și dezvoltarea optimă a elevilor noștri.

Așteptăm cu nerăbdare o colaborare viitoare la fel de fructuoasă, bazată pe aceste dialoguri valoroase și pe schimbul de cunoștințe și experiențe între școală și familie. Împreună, suntem, cu siguranță, mai puternici și mai capabili să contribuim la formarea unei generații de tineri responsabili și pregătiți să facă față provocărilor vieții.

Adaug recunoștința mea specială doamnelor diriginte Patricia Capriș, Mihaela Olău și Ioana Sarca, pentru implicarea lor deosebită și interesul manifestat în aceste evenimente de referință pentru comunitatea noastră educativă.

Profesor consilier școlar Ana Popa