Selectează o Pagină

 Ziua Culturii Naționale este marcată la 15 ianuarie, aceasta  fiind data nașterii poetului național, poetul “nepereche” al neamului românesc, Mihai Eminescu (1850-1889). Evocarea simplă și profundă a personalității sale creatoare  de către Marin Sorescu în poezia ”Trebuiau sa poarte un nume” a fost punctul de plecare al activităților desfășurate în sala festivă a Liceului Greco-Catolic ” Iuliu Maniu”, în acestă zi aniversară.

Cultura noastră națională este bogată în personalități ce au activat în domenii variate. În acest an, activitățile propuse elevilor noștri cu ocazia Zilei Culturii Naționale au stat sub semnul descoperirii valorilor culturii noastre din domeniile umaniste: literatură, istorie, filosofie.

Astfel, elevii clasei a VI-a A,  au susținut un recital de poezie istorică și patriotică din creația poeților Mihai Eminescu, Andrei Mureșanu, Dimitrie Bolintineanu, George Coșbuc, iar elevii clasei a IX-a A, din creația lui Grigore Alexandrescu și a Episcopului Iuliu Hirțea. La final, elevii clasei a VI-a au pus în scenă un fragment din poemul ”Luceafărul” de Mihai Eminescu.

Întreaga activitate s-a desfășurat sub coordonarea d-nei profesor Haș Emilia și a  d-nei bibliotecar Popa Carmen, într-un décor și într-o atmosferă de sensibilitate și emoție.

În partea a doua, activitățile au fost susținute de elevii claselor a IX -a A, a IX-a B, a X-a B, a XII-a A și a XII-a B, coordonați de d-nele profesoare Haș Emilia, Ciupleu Ioana și Danciu Mihaela.

Printr-un proiect început anul școlar trecut, ne-am dorit să facem cunoscute elevilor  personalități ale culturii noastre prin apropierea lor directă de activitatea acestora, prin studiu individual și în echipă,  receptarea acestor creații făcându-se prin ochii curioși si inocenți ai celor ce le descoperă acum, la ani și chiar secole distanță de momentul întocmirii lor. Astfel elevii au prezentat materiale ppt privind activitatea lui Nicolae Iorga ( Popa Mateo și Roșca Paul- IX B); Lucian Blaga și Emil Cioran ( Moș Miruna și Bâte Rareș-XII B); Ana Blandiana ( Mal Elena și Mănoiu Cătălina-IX B), Mircea Eliade și Mircea Cărtărescu (Mociar Salomeea și Turenschi Robert), ajutați, în ceea ce privește suportul tehnic, de Meșter Cătălin (IX B).

Dovada vie a talentului și a implicării tinerilor de azi,  a fost lectura, din creațiile personale, a elevelor Copăcean Ștefania, V B- compunere narativă, Vașadi Ioana, XII A- poezie, Giurgiu Maia, XII A- eseu liber.

De asemenea, conștientizarea importanței culturii naționale s-a reflectat în definițiile acesteia în viziunea personală a elevilor claselor a IX-a A și a IX-a B, afișate în sala festivă.

Încrezători în eternitatea acestui neam și a valorilor lui, am încheiat activitățile dedicate Zilei Culturii Naționale cu melodia interpretată de Jean Moscopol ”Tot ce-i românesc nu piere”, cu intenția declarată a tuturor dascălilor acestei școli ca evocarea acestor personalități să rămână  în inimile elevilor noștri ca un exercitiu de admirație față de acestea, trezind în același timp sentimentul apartenenței la un neam dăruit de Dumnezeu cu o spiritualitate  bogată și nobilă.

Îi mulțumim Prea Sfințitului Virgil pentru că ne-a fost alături încă o dată într-un  moment de mare bucurie sufletească,  precum și domnului director Cristea Andrei și tuturor colegilor  profesori alături de care îndrumăm zi de zi formarea intelectuală și spirituală a elevilor noștri.

Prof. Ciupleu Ioana

Prof. Haș Emilia

Prof. Danciu Mihaela