Susținem refacerea Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea distrus în urma incendiului din 25 august 2018.

 

Dragi prieteni,

Tragedia din 25 august 2018 ne-a marcat pe fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare. Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea, clădire emblemă a orașului nostru, a fost distrus de un incendiu devastator. Acum este momentul să ne implicăm, să ne unim forțele și să susținem refacerea sa, înainte de a se degrada iremediabil. Cred că de această dată este vorba despre moștenirea culturală și spirituală lăsată nouă tuturor de înaintașii noștri greco-catolici. Fiecare dintre noi, indiferent de apartenență, avem cel puțin o rudă greco-catolică, dacă suntem transilvăneni. Acum, în anul Centenarului, să ne amintim cui datorăm Unirea.

Îmi amintesc cu câtă suferință și întârziere a fost preluat palatul de către Biserică. Am fost acolo, alături de alți voluntari, pentru a încerca să identificăm și să recuperăm câteva dintre cărțile noastre ce au fost preluate de către Biblioteca Județeană în timpul anilor comunismului.

Știu cu câtă trudă și umilință s-a perindat prin țările din vest Preasfinția Sa Virgil Bercea pentru a cere sprijin financiar pentru reabilitarea Palatului Episcopal. Progresul care s-a făcut și, ceea ce până ieri am putut vedea în Piața Unirii, a fost integral realizat din donații, în mod special cele din străinătate, și urma să se finalizeze pentru folosul întregii comunități. Acesta era planul și, în același timp, reprezintă însăși deviza Bisericii Greco-Catolice: aceea de a se pune în slujba comunității, a oamenilor, la fel ca acum trei sute de ani, ca acum șaptezeci de ani și ca în prezent.

Să ne amintim că Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea există astăzi datorită Episcopiei Greco-Catolice: din 1784 până în 1948; apoi din 1992 și până în prezent. Școala noastră s-a dezvoltat și a evoluat datorită susținerii continue și dezinteresate a Episcopiei. În urma devastatorului incendiu ce a distrus Palatul Episcopal, monument-emblemă pentru Oradea, există un număr mare de binefăcători, colaboratori, părinți ai elevilor, absolvenți și prieteni ai școlii care și-au exprimat dorința să ajute, atât ca voluntari, atunci când va fi cazul, dar și financiar.

Astăzi, ca orădeni și nu numai, ne propunem să facem front comun și să susținem viitoarea refacere a Palatului. Fiți alături de această comunitate care s-a pus continuu în serviciul nostru, al tuturor.

Sunt ferm convinsă că spiritul de unitate va fi viu și se va resimți în planurile de viitor.

Vă mulțumesc și vă asigur de aleasa noastră prețuire.

Prof. Antonia Nica

Director al Liceului Greco-Catolic Iuliu Maniu

 

Modalități în care puteți contribui:

 

1. FINANCIAR – prin donații în Lei, Euro sau USD în conturile de mai jos (acestea sunt conturile oficiale deschise pentru susținerea acestui proiect):
EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA
IBAN:
EURO – RO78BTRLEURCRT0463151401
RON – RO31BTRLRONCRT0463151401
USD – RO82BTRLUSDCRT0463151401
SWIFT: BTRLRO22
Banca Transilvania
Sucursala Oradea

 

2. VOLUNTARIAT – completați formularul pentru a vă putea contacta la nevoie.

https://goo.gl/forms/yUeR4BvLo4VH5xkM2

 

Puteți citi mai multe detalii din următoarele surse:

 

*Surse Foto: Ovi D. Pop, Vigh Laszlo Miklos, Oradea Heritage

*Campania de Promovare este oferită gratuit de Agenția EpicAds.

 

 

We support the restoration of the Greek-Catholic Bishop Palace from Oradea, destroyed by the fire, on the 25th August 2018.

Dear friends,

The tragedy on the 25th August 2018 impressed all of us.

The Greek-Catholic Bishop Palace from Oradea, a symbol for our city, was destroyed by a great fire. Now, it is the time for us to get involved, to be united and to support the restoration, before being totally damaged. I think, that, this time it’s about a cultural and spiritual heritage that our Greek-Catholic ancestors offered us. All of us, who are from Tansylvania, whatever our membership is, have at least a relative who is Greek-Catholic.

Now, in the centenary year, we have to remember who do we owe the Great Union to.

I was there, together with other volunteers, in order to try to identify and recover some of our books that were taken by the Local Library during the comunist period.

I know how difficult and humiliating was for our Bishop, Virgil Bercea, to go to the countries in the Western Europe to ask for financial support to restore the Greek-Catholic Bishop Palace

The progress made, and what cold be seen until yesterday in The Union Square, was entirely done with donations, especially from abroad, and it was going to be done for the whole community. This was the plan and, at the same time, it represents the motto itself of our Greek-Catholic Church: to be in the service of the community, of the people, as it was three hundreds years ago, seventy years ago and as in the present.

We have to remember that the Greek-Catholic Highschool exists today due to the Greek Catholic Bishopric: from 1784 until 1948, then from 1992 until now. Our school developed due to the permanent and desinterested support of the Greek-Catholic Bishopric.

After the devasting fire which destoryed a monument, a symbol of our city, there is a big number of benefactors, colaborators, parents of our students, students who graduated and some friends who expressd their wish to help, both as volunteers and financially.

Today, as inhabitants of Oradea and not only, we want to unite our forces and to support the restauration of the Palace. Let’s stay close to this community who was always on the service of all of us.

We strongly beleive that the spirit of unity will exist and will be seen in the future plans.

Thank you and I express my sincere gratitude.

Teacher Antonia Nica,

Headmistress of „Iuliu Maniu” Greek Catholic Highschool

 

You can support:

  1. FINANCIALLY – donations in Ron, Euro, US in the following accounts(officially opened to support this project)

THE GREEK-CATHOLIC BISHOPRIC OF ORADEA

 

EURO – RO78BTRLEURCRT0463151401

RON – RO31BTRLRONCRT0463151401

USD – RO82BTRLUSDCRT0463151401

SWIFT: BTRLRO22

Transilvania BANK (Oradea)

 

  1. VOLUNTEERISM– fill in the form to be able to contact you if necessary

https://goo.gl/forms/yUeR4BvLo4VH5xkM2