Selectează o Pagină

Liceul Greco-Catolic

Iuliu Maniu

Oradea

Iubește și spune-o cu viața ta.

Sfântul Augustin

Despre noi

Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu

este o școală cu tradiție, în care valorile modernității se sprijină pe soclul solid al conștiinței continuității și apartenenței la un învățământ creștin datând încă din secolul al XVIII-lea, în care se îmbină armonios numele și respectul libertății de gândire, de exprimare și de acțiune.

Liceul nostru a fost înființat în anul 1784, reînființat în 1992, iar din anul 2011, poartă numele lui Iuliu Maniu, om politic de marcă și creștin exceptional, deținut politic în perioada comunistă, un adevărat model pentru orice tânăr. Principiul formării intelectuale și spirituale a elevului și spiritul inovator stau la baza activității din liceul nostru. Aici, elevii învață să învețe, să-și dezvolte spiritul critic și analitic, să fie autonomi, să-și înșușească valorile creștine. Situarea sa în centrul orașului Oradea, lângă Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae, constituie un avantaj pentru elevii din orice parte a orașului.

Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu este o alegere inspirată deoarece oferta educatională cuprinde grupe de grădiniță cu program prelungit, învățământ primar în sistem Step by Step, învățământ gimnazial și liceal, asigurând astfel continuitatea formării personalițății elevilor.

Misiunea și viziunea

Viziunea şcolii

Liceul Greco Catolic Iuliu Maniu din Oradea va crea premisele unei educaţii performante, spre îndeplinirea dezideratului educaţiei tinerilor prin dezvoltare intelectuală şi creştere spirituală, la standarde europene, într-un sistem descentralizat.
Absolvenţii şcolii noastre trebuie să devină tinerii responsabili ai comunităţii de mâine, buni specialiști ancoraţi în învăţătura creştină.

Misiunea şcolii

Societatea noastră are nevoie, acum poate mai mult decât oricând, de o schimbare profundă în plan moral, profesional şi organizatoric.

mai mult...

Şcoala noastră va crea mediul necesar promovării unor valori morale esenţiale: corectitudinea, altruismul, încrederea şi credinţa. Pentru a deveni o instituţie de învăţământ capabilă să ofere performanţă va promova actul didactic de calitate, formarea continuă a cadrelor didactice, educarea tinerilor în spiritul moralei creştine, asumarea responsabilităţilor în toate acţiunile întreprinse, implicarea părinţilor în acţiunile şcolii, modernizarea bazei materiale şi implicarea în activităţi care să exprime interesele comunităţii.

Structura școlii

Sediul principal

str. Iuliu Maniu, nr. 5

 

douăsprezece clase gimnaziale

opt clase liceale (două pe nivel)

birouri

bibliotecă

Sedii secundare

str. Iuliu Maniu, nr. 38-40

patru clase primare

Parcul Traian, nr. 20

trei grupe de grădiniță

unsprezece clase primare

Seleușului, nr. 67

două grupe de grădiniță

Legături