Selectează o Pagină

Săli de clasă si alte spații

 

În ultimii ani, Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” s-a afirmat tot mai mult prin educația pe care o oferă dar și prin progresul școlar înregistrat. Bunul mers al școlii noastre nu a rămas neobservat, an de an numărul elevilor acestei școli aflându-se  în creștere, dar și cererea pentru un loc în această unitate de învățământ. Acest fapt a condus la extinderea spațiilor de desfășurare a activităților. Astfel, activitatea școlară din liceul nostru, se desfășoară în patru clădiri:

  • în strada Iuliu Maniu, nr. 5, sunt organizate clasele din învățământul gimnazial și liceal;
  • în strada Iuliu Maniu, nr. 38-40, își desfășoară activitatea patru clase din învățământul primar;
  • în Parcul Traian, nr. 20, funcționează învățământ preșcolar și primar;
  • în strada Seleușului, nr. 67, își desfășoară activitatea două grupe de învățământ preșcolar.

Liceul Greco-Catolic cuprinde în oferta sa educațională 5 grupe de grădiniță,  15 clase de învățământ primar în Alternativa Educațională Step by Step, 12 clase de nivel gimnazial și 8 de nivel liceal.

Paralel cu creșterea nivelului de învățământ se urmărește dezvoltarea și asigurarea unui climat propice pentru desfășurarea activităților școlare. Dotarea sălilor de clasă, conform celor mai moderne standarde pedagogice,  a reprezentat o preocupare constantă a celor ce administrează școala noastră.

 

Învățământ preșcolar și primar

Elevii din învățământul preșcolar și primar își desfășoară activitatea în spații generoase și atrăgătoare. Pășirea în aceste spații înseamnă uitarea lumii din exterior și pătrunderea într-o lume de poveste, cu mii de jucării! Pereții acestor săli de clasă sunt și spun fiecare o poveste.

Toate aceste grupe și săli de clasă, au fost înzestrate cu toate materialele necesare pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ. Găsim în aceste săli de clasă, pe lângă dotările de bază pe care o sală de clasă le prevede – mobilier, carpete, elemente decorative – și materiale tehnologice moderne, precum table smart, videoproiectoare, imprimante, calculatoare, boxe etc. Amenajarea claselor primare, respectă specificul Alternativei Educaționale Step By Step. Tot aici, găsim coridoare pline de aer și lumină, spații de joacă sau curți interioare primitoare. Astfel, putem afirma că cei mai mici din școala noastră, își desfășoară pregătirea școlară într-un mediu potrivit.

 

Învățământul gimnazial și liceal

Elevii din învățământul gimnazial și liceal își petrec anii de formare în impozanta și frumoasa clădire de pe strada Iuliu Maniu, nr. 5. Găsim aici un număr de 20 de săli de clasă, cărora li se adaugă laboratoarele, organizate în două corpuri. Astfel, în corpul A se găsesc clasele de liceu, iar în corpul C, sunt sălile distribuite elevilor de gimnaziu.

Pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor noștri încercăm să le oferim săli aerisite, primitoare și dotate corespunzător vremurilor în care trăim. În fiecare an școlar s-au făcut în acest sens o serie de lucrări de modernizare a sălilor de clasă. Elevii se bucură de săli de dimensiuni  potrivite, amenajate frumos și dotate cu aparatură modernă, esențială, neîndoielnic, în procesul de predare.

În sălile de clasă, acolo unde starea obiectelor a impus acest proces,  s-a achiziționat mobilier nou: bănci, scaune, catedre, dulapuri, etajere, rafturi etc. Firește, pe lângă materialele didactice de bază, hărți, planșe educative sau cărți, găsim în fiecare sală de clasă un videoproiector, iar unele săli de clasă au în dotare și un laptop sau boxe.

Fiecare sală de clasă are personalitatea ei: în unele te simți ca într-un călduros cămin, în altele precum într-un muzeu, unele parcă te conduc spre un alt tărâm, iar altele parcă te invită la contemplare.

Dar, cel mai important, fiecare te încurajează la învățare.