Selectează o Pagină

Laboratoarele școlii noastre

Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, edificiu de cultură și izvor de credință, se îngrijește, pe lângă perfecționarea și autoperfecționarea profesională și managerială sau dezvoltarea calității procesului instructiv-educativ, și de îmbunătățirea constantă a bazei materiale a școlii. Atât pentru personalul didactic și nedidactic, cât și pentru cei peste 1000 de elevi, este important ca activitatea să se desfășoare într-un mediu plăcut, îngrijit și modernizat constant.

În lumina acestui crez, în fiecare an s-au făcut pași, mai mari sau mai mici, pentru dezvoltarea școlii noastre, pentru a putea fi numită, cu inima deschisă, o școală românească de nivel european.

În ultimii ani, au avut loc mai multe etape de modernizare în școală:

  • renovarea grupurilor sanitare;
  • modernizarea sălilor de clasă;
  • renovarea și dotarea sălii profesorale;
  • introducerea sistemului video de supraveghere;
  • renovarea și dotarea unor laboratoare existente;
  • crearea unor noi laboratoare;
  • identificarea altor spații anexe și renovarea lor.

Realizarea acestor procese de dezvoltare se datorează strădaniei conducerii școlii, implicării active a colectivului didactic și nedidactic, dar mai ales susținerii necondiționate a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.

Școala noastră este una mare, cu 40 de formațiuni de studiu, și funcționează în patru clădiri, două mari și două mici. Cele mari sunt clădiri de patrimoniu, fapt ce îngreunează partea de renovare și de eventuale modificări ce sunt necesare școlii.

Pe lângă aceste săli de clasă, școala mai dispune și de laborator de chimie, laboratoare de informatică, laborator fonetic, laborator de muzică, laborator de biologie și fizică – cu mențiunea că aici își desfășoară constant activitatea două clase de elevi; acestea sunt utilizate de către elevii de gimnaziu și liceu, dar și micuții din clasele primare le vizitează uneori; săli de sport, o frumoasă bibliotecă și o sală festivă.

Existența laboratoarelor, prezentate în rândurile de mai jos, se datorează în parte fondurilor primite de la Episcopia Greco-Catolică, unor sponsori, dar și școlii, prin sume venite de la bugetul local pentru utilități și economisite prin eficientizarea energetică realizată prin diferite automatizări.

Laboratorul de chimie

Actul și bucuria descoperirii creează și întrețin spiritul de investigație și de observație, cultivă dragostea de cunoaștere și încurajează autodepășirea. Aceste obiective le are și ora de chimie. În vederea înfăptuirii acestor obiective instructiv-educative, lecțiile de chimie se desfășoară în spațiul special construit pentru această materie. Atunci când văd cum se produc anumite fenomene sau reacții, elevii reușesc să înțeleagă mult mai ușor partea teoretică.

În acest laborator, elevii sunt inițiați pe tărâmul vast al chimiei. Pătrunzând în acest univers special creat pentru tainele chimiei, elevii sunt încurajați să descopere, să experimenteze.

Laboratorul de chimie se află la parter, corpul A. El există din anul 1992, fiind renovat de-a lungul anilor de mai multe ori. Ultima renovare a avut loc în anul 2018, când s-a s-a montat și un tarket rezistent la acțiunea substanțelor chimice. Tot atunci, s-a achiziționat nișa, s-a dotat laboratorul cu videoproiector și a fost completat necesarul de ustensile și reactivi.  În acest laborator, se găsesc ustensile și aparate specifice, substanțe chimice (reactivi), mobilier special pentru depozitarea substanțelor chimice și a ustensilelor de laborator, dar și pentru efectuarea activităților experimentale. Ustensilele regăsite în laboratorul nostru sunt diverse: sticlărie de laborator, diverse surse de încălzire – de la spirtiere până la arzătoarele cu butelie de gaz –, vase din porțelan, biurete, balanțe electronice, instalație pentru studiul electrolizei etc.

Băncile sunt prevăzute cu spații pentru substanțe chimice, astfel încât fiecare elev să aibă la îndemână un necesar de reactivi și ustensile de laborator. Laboratorul pune la dispoziție și chiuvete, o nișă performantă unde se depozitează în condiții sigure substanțele caustice, acizii concentrați și unde se fac experimentele în urma cărora se degajă gaze periculoase. Pe parcursul experimentelor, fiecare elev are la dispoziție un halat pe care-l folosește.

Pe lângă această bază materială specifică unui laborator de chimie, mai găsim aici și un videoproiector, un laptop și un tabel periodic al elementelor.

Este foarte important pentru o școală să aibă laborator de chimie, deoarece orele sunt mai atractive și mai interesante dacă acestea sunt însoțite de activități experimentale, iar atmosfera creată este diferită față de cea din sala de clasă.    

Laboratoarele de informatică

Este azi un truism să se afirme că tehnologia ne controlează existența. În dinamica dezvoltării tehnico-științifice contemporane, școala este direct vizată de influențele pe care tehnologia le aduce în viața noastră. În aceste condiții, este de la sine înțeles că școlile au sarcina primordială de a educa și instrui generațiile actuale în concordanță cu cerințele vieții de azi și mai ales ale societății de mâine. În această optică, baza tehnico-materială este neîndoielnic și ea importantă.

Însușirea cunoștințelor de informatică poate avea loc doar în climatul potrivit. Condițiile pentru învățarea acestei materii implică punerea în practică a cunoștințelor teoretice prin intermediul aparatelor moderne specifice.

Astăzi, profesorii de informatică își desfășoară activitatea în două laboratoare moderne. Cadrele didactice și elevii școlii noastre beneficiază de două astfel de laboratoare. Atât elevii din învățământul gimnazial, precum și liceenii petrec orele de informatică într-un spațiu potrivit activității de informatizare. Pentru un climat cât mai atractiv, cele două laboratoare au fost dotate cu câte 30 de calculatoare, videoproiector, imprimantă, aparate și alte materiale didactice. Cele două laboratoare au fost renovate în anii 2018-2019, tot atunci au fost dotate și cu mobilier nou aflat în uz.

Pe lângă orele de informatică obișnuite care se desfășoară în cele două spații, aceste două laboratoare servesc și sprijină organizarea Certificatelor IC3 sau a altor concursuri de informatică. Aparatura achiziționată pentru cele două spații s-a făcut utilă și la buna organizare a examenelor naționale desfășurate în incinta liceului nostru. 

Cabinetul fonetic

Liceul nostru are, de asemenea și un foarte frumos cabinet fonetic. Un adevărat diamant pentru profesorii de limbi moderne și pentru elevi. Datorită diversității și complexității secolului în care trăim, lumea acordă tot mai mare importanță învățării limbilor străine. În sprijinul acestui obiectiv, s-a conturat, în anul 2020, în școala noastră și un climat propice pentru desfășurarea orelor de limba engleză și limba germană.

Idealul învățării unei limbi străine este inseparabil de pătrunderea în cultura și civilizația popoarelor respective. Este evident că acest proces se poate desfășura la un cu totul alt nivel într-un mediu, conceput special pentru a crea un univers anume, potrivit pentru atingerea scopului final.

Lucrările la acest laborator au început în anul 2020 și au fost finalizate în 2021. Încăperea a fost renovată din temelii și dotată cu aparatură modernă, specifică unui laborator fonetic. Astfel, regăsim în cabinetul de limbi moderne următoarele: videoproiector, boxe, calculator, dispozitive Prolang. Fiecare elev dispune de un astfel de dispozitiv care presupune căști și microfon personal. Cu ajutorul programului Prolang, cadrul didactic poate varia coordonatele din timpul orei. Spre exemplu: profesorul poate selecta din program care elevi să lucreze împreună/ în echipă, să formeze grupe și să distribuie, tot din program, teme diferențiate.

Toate aceste aparate sunt completate de mobilierul nou cu care cabinetul a fost dotat. Învățarea limbii engleze sau germane arată cu totul altfel acum. Faptul că mobilierul este așezat total diferit față de sala de clasă are o mare importanță pentru o bună desfășurare a orei. Mobilierul conturează prin așezare litera „U”, iar din acest motiv activitățile derulate în cadrul programului pot fi mult mai diversificate.

Nu lipsesc din acest laborator nici rafturile cu cărți sau CD-uri pentru iubitorii de limbi străine. Elevii pot împrumuta cărți de literatură, de gramatică, manuale, mici dicționare sau CD-uri.

Predare și învățarea limbilor moderne are loc acum într-o atmosferă deosebită și datorită spațiului în care au loc aceste procese. 

Laboratorul de muzică

Ca un finis qui coronat vine laboratorul de muzică. Existența lui a schimbat atmosfera în liceul nostru. A adus culoare la propriu și la figurat. Fie că e pauză, fie că sunt ore, din cabinetul de muzică se aude mereu un cântec.

Primitor, el te invită, fie și doar din curiozitate, să-i calci pragul. Fără a fi cu totul posibilă descrierea acestui labirint, vom încerca să oglindim prin câteva cuvinte și acest cabinet.

Despre importanța educației muzicale și despre ponderea contribuției ei la formarea și educarea omului, se vorbește mult prea puțin. Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, prin specificul identității sale, dorește să potențeze în întregime formarea elevilor săi. Pornind de la aceste considerații, dar și de la o dorință particulară, ca un proiect de suflet al doamnei director Antonia Nica, a fost întemeiat cabinetul de muzică. Astfel, experiența educațională este acum și mai bogată.

Lucrările la acest cabinet au însemnat o muncă laborioasă. Ele s-au desfășurat pe parcursul a câtorva luni, în anii 2020 și 2021. Laboratorul a fost amenajat în locul fostei biblioteci și a altor două anexe. Astfel, o primă etapă a însemnat eliberarea încăperii, așadar, mutarea bibliotecii în spațiul actual. A doua etapă a lucrărilor a reprezentat renovarea capitală a locului, iar în cele din urmă amenajarea noului cabinet.

În cadrul acestui laborator întâlnim: scaune mobile cu măsuță laterală, mobilier ce depozitează partituri, instrumente muzicale, CD-uri, DVD-uri, discuri de vinil, cărți, culegeri de cântece și alte obiecte. O piesă de rezistență o constituie pianina Petrof, care a fost pictată într-un spirit optimist și plin de culoare. Sistemul audio performant, videoproiecția și laptopul aduc activitatea didactică la… un click distanță.

Mai rămâne ca tinerii noștri să se bucure de momentele de bună calitate ce se oferă în aceste spații!