Selectează o Pagină

                                                                                                           

Anexa nr. 1 la Planul Managerial pentru anul școlar 2020-2021                                                             Nr. 6739/04.11.2020

            Informare – chestiuni administrative

            Stimați colaboratori,

            În Planul Managerial al anului 2020-2021, am propus, din punct de vedere administrativ, câteva obiective de atins, pe termen scurt, mediu și lung.

            Au fost îndeplinite o mare parte a propunerilor din anul școlar trecut, în primul rând cu sprijinul necondiționat al Episcopiei Greco-Catolice, al autorităților locale și al Asociațiilor de părinți.

            Amintim câteva dintre realizările anului școlar 2019-2020, dar și începutului de an școlar 2020-2021:

Nr. crt.

Obiective atinse

Susținător financiar

1.

Renovarea și dotarea cu mobilier și cele necesare a claselor pregătitoare A, B, C.

– Școala

– Asociația de părinți Pas cu Pas

2.

Mutarea și renovarea locului de joacă în curtea școlii pentru copiii și elevii din clădirea din str. I. Maniu, nr. 5.

Școala

3.

Renovarea capitală a fostului laborator de informatică, corp A, et. II, schimbarea destinației sale și dotarea ca viitor laborator pentru limbi străine – laborator fonetic; dotarea cu mobilier școlar;

– Episcopia Greco-Catolică – proiect extern

– Școala

4.

Renovarea capitală a unui spațiu vechi pentru realizarea laboratorului de muzică, corp A, et. I, dotarea acestuia cu mobilier și parțial cu aparatură (o parte din instrumentele muzicale și aparate existând anterior).

– este realizat în proporție de 90%

– Școala

– Episcopia Greco-Catolică – proiect extern

– sponsori

5.

Realizarea unei coborâri – scări și ușă de trecere către noua bibliotecă a școlii.

Școala

– Episcopia Greco-Catolică

sponsorizare

6.

Renovarea capitală a unui spațiu vechi pentru birou administrator și dotarea acestuia, corp A, et. II, IM5.

– Școala

7.

Renovarea capitală a unui spațiu vechi pentru birou informatician și dotarea acetuia, corp C, et. II, IM5.

– Școala

8.

Achiziționarea unui autoturism nou de către Episcopia Greco-Catolică pentru transportul hranei puse la dispoziția elevilor și angajaților școlii.

Episcopia Greco-Catolică

9.

Achiziționarea unui robot profesional pentru fosta cantină a școlii, actuala cantina a Episcopiei Greco Catolice.

Obiectiv realizat prin primirea în comodat a unui echipament achiziționat de către Asociația Pas cu Pas prin proiectul Robochef.

– Asociația de părinți Pas cu Pas

10.

Desființarea cantinei școlare pentru preluarea și transformarea posturilor de personal nedidactic lipsă.

Încheierea unei colaborări cu Episcopia Greco-Catolică în vederea înființării unui SRL cu servicii de preparare hrană, pentru ridicarea standarului de calitate a acestor servicii și de satisfacție a beneficiarilor.

– Școala

 

– Episcopia Greco-Catolică

11.

Renovarea fostei săli a Consiliului Elevilor, transformarea în cabinetul psihologului și dotarea cu mobilier, corp B, parter, IM5.

– Școala

– sponsorizarea psihologului școlar

12.

Achiziționarea unor practicabile profesionale pentru sala festivă sau orice alte evenimente organizate în spațiile școlii și bisericii.

– Episcopia Greco-Catolică

13.

Dotarea sălilor profesorale secundare, din corpurile IM38 și PT20, cu rafturi pentru documentele și materialele cadrelor didactice.

– Școala

14.

Achiziționarea de scăunele noi pentru sala de mese a grupelor de grădiniță din PT20.

– Școala

15.

Achiziționarea la sfârșit de an calendaristic 2020 de echipamente IT, mobilier, materiale didactice, lenjerii de pat pentru grupele de grădiniță, materiale didactice, alte obiecte necesare și materiale consumabile, achiziții consistente realizate din economiile la utilități.

– Școala

 

 

 

 

            Pentru următoarea perioadă – pe termen scurt, mediu și lung, avem următoarele propuneri:

Nr. crt.

Obiective de atins și alte proiecte propuse

Susținător financiar (dacă se cunoaște)

1.

Realizarea sistemului de monitorizare video și a rețelei de internet în corpurile A, B și curte din PT20.

– în lucru

– sponsorizare

2.

Primirea unui spațiu necesar viitoarei clase a V-a, a unei săli profesorale și a unui birou pentru preoții spirituali – corp C, etaj I – continuarea holului spre apartamente și deschiderea spre curtea școlii a celei de a doua case a scării și renovarea acestora.

– Episcopia Greco-Catolică

– Școala

3.

Amenajarea și renovarea spațiului pentru două clase de nivel primar – viitoarele clase pregătitoare A și C, o sală profesorală, și un spațiu multifuncțional (sală) pentru anul școlar 2021-2022, în PT20, corp A, et. I și II.

– Episcopia Greco-Catolică

– Școala

4.

Continuarea proiectului de înlocuire a tuturor ferestrelor și ușilor şcolii, ce se află spre curtea interioară sau nu au fost realizate în planul inițial ce a vizat fațadele din IM5.

– Episcopia Greco-Catolică – finanțare externă obținută parțial;

5.

Renovarea fațadei corpului A pentru clădirea din PT20.

 

– Episcopia Greco-Catolică – finanțare externă obținută parțial;

6.

1.     Achiziționarea și montarea de noi corpuri de iluminat de nouă tehnologie (LED) pentru toate spațiile unde acestea sunt învechite sau depășite.

 

– proiect realizat parțial – IM5, corp C, decembrie 2018;

– în lucru pentru celelalte corpuri de clădire din IM5 și PT 20;

– Școala

7.

Realizarea unui proiect și atragerea de fonduri privind eficientizarea energetică pentru clădirile din PT20 (punct termic, refacerea coloanelor de încălzire, automatizare pe zone de folosință).

– Episcopia Greco-Catolică – finanțare externă în așteptare;

8.

Realizarea unui proiect pentru un laborator tehnologic în IM5, corp A, demisol.

9.

Realizarea unui proiect pentru renovarea capitală a holurilor și scărilor din corpul A, IM5, după înlocuirea ferestrelor și ușilor dinspre curtea interioară.

10.

Realizarea unui proiect pentru amenajarea unui spațiu util în subsolul clădirii din IM 38.

11.

Realizarea unui proiect de renovare pentru sala de sport, a cabinetului metodic și anexele acestora, în IM5.

12.

Renovarea majoră a grupului sanitar din fața sălii festive, corp B, IM5.

13.

Renovarea majoră a grupului sanitar din PT20, corp B, et. I și amenajarea unui mic spațiu administrativ.

14.

Realizarea unui sistem centralizat de sonorizare în spațiile și holurile școlii, pentru anunțuri, radio intern, avertizare sonoră și sonerie școlară în IM5.

15.

Sala festivă:

– renovarea interioară a sălii;

– schimbarea pardoselii;

– izolarea termică a podului, pentru a completa planul de eficientizare propus, în completare la schimbarea sistemului de încălzire, deja realizat;

– achiziționarea unui aparat pentru răcirea sălii;

– refacerea ferestrelor și ușilor sălii festive, respectând arhitectura existentă;

– transformarea scenei: eliminarea diferenței de nivel și renovarea acesteia; 

– schimbarea scaunelor cu unele ce respectă legislația în vigoare în ceea ce privește situațiile de urgență; 

– refacerea cortinei și a decorurilor scenei.

 

 

realizat – Școala

 

16.

Proiect privind schimbarea traseului principal pentru energie termică și apă, pentru corpurile de clădire A și C din IM5, în vederea eficientizării energetice, a evitării deselor avarii și a eliminării pierderilor de căldură datorate țevilor învechite din curtea școlii.

17.

Amenajarea și renovarea terenului de sport din curtea școlii, după refacerea traseului pentru încălzire termică și apă, IM5.

18.

Achiziționarea unei rampe mobile profesionale pentru acces în sala festivă.

19.

Schimbarea tuturor yalelor claselor pentru a putea utiliza o cheie master în IM5.

20.

Achiziționarea de sisteme de filtrare a apei pentru toate cele patru clădiri.

 

 

 

            Vă reamintim că legislația în vigoare nu permite lucrări de investiții/renovări capitale în clădiri ce nu sunt proprietatea statului, chiar dacă în acestea funcționează o școală de stat. Acest aspect nu a fost reglementat încă la nivel național iar școlile ce funcționează în astfel de clădiri nu beneficiază de aceleași drepturi, fiind afectată astfel, calitatea actului educațional.

            Mulțumim pe această cale tuturor celor ce s-au implicat într-o formă sau alta în realizarea celor mai sus amintite. Biserica Greco-Catolică, cu sprijinul necondiționat al Preasfinției Sale Virgil Bercea, autoritățile locale, părinții și aparținătorii elevilor, elevii, voluntarii, cadrele didactice și nedidactice, sponsorii, echipele de lucru, muncitorii, cu toții am contribuit la bunul mers al activității școlare din instituția noastră, prin implicare și devotament.

            Contăm pe sprijinul dumneavoastră, al tuturor celor care doriți să susțineți, într-o manieră sau alta, școala noastră și pentru viitor, sprijin al unor oameni cu viziune, bunătate și altruism. Sunt binevenite sponsorizările de orice fel: echipamente electronice, mobilier școlar, bani, execuții ale unor lucrări de renovare, restaurare, voluntariat sau orice alt sprijin.

            Pe site-ul oficial școlii se pot viziona o serie de fotografii ce curpind diferite stadii de rezolvare ale celor enumerate.

            Acolo unde toți factorii implicați în educația copiilor și tinerilor noștri își dau mâna, roadele se vor culege cu bucurie.

            Vă mulțumim!

 

            Director, 

            Antonia Nica