Selectează o Pagină

În perioada 23 XI „“ 4 XII opt elevi din clasa XI B profil matematică-informatică de la Liceul Greco-Catolic „œIuliu Maniu” Oradea au efectuat stagiu de practică în Italia prin Programul Erasmus+ „œFormarea de viitori profesioniști prin stagii de pregătire practică la nivel european” finanțat de către ANPCDEFP (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale).

Proiectul are ca scop efectuarea unui stagiu de pregătire practică timp de 2 săptămâni de către 24 elevi de la calificarea Ajutor analist programator la societatea INFOL din Italia și dezvoltarea competențelor profesionale ale acestora în vederea unei plasări mai bune pe piața muncii. Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2015-mai 2017 cuprinzând trei fluxuri a câte 8 elevi.
Partenerii Liceului Greco-Catolic „œIuliu Maniu” în acest proiect sunt Centro Studi Infol, asociație non-profit cu sediul în Roma, Italia, dedicată promovării integrării sociale, culturale și profesionale a individului, precum și adaptabilității și competitivității lucrătorilor, prin activități și proiecte de formare și orientare, aceștia ocupându-se de formarea profesională și de găzduirea elevilor în Italia oferindu-le condiții la standarde europene.

În cadrul acestui program educațional în domeniul IT elevii au studiat mediul de programare Visual Basic și au fost puși în situația de a lucra așa cum o fac angajații din acest domeniu la nivel European, la final fiecare elev a prezentat aplicația realizată în timpul stagiului de practică.
Centro Studi Infol a organizat pentru elevii liceului vizite de studii la societatea Descor srl, companie cu peste 20 de ani de experiență în furnizarea de servicii IT pe piața din Italia, parteneri HP și Microsoft, la centrul de gestionare pentru situații de urgență din Regiunea Lazio Roma.
Festivitatea de acordare a Certificatele profesionale a fost organizată de Centro Studi Infol la Academia Română din Roma, una dintre principalele simboluri ale culturii românești în Europa, tinerii având oportunitatea de a se întâlni cu directorul Academiei , dl Mihai Bărbulescu.
Dobândirea valorile profesionale s-a împletit armonios cu dobândirea valorilor religioase, participând la acest stagiu tinerii au descoperit cultura și civilizația țării gazdă prin vizitarea deferitelor obiective turistice, și-au îmbunătățit cunoștințele și abilitățile de a comunica în limbile engleză și italiană, de a relaționa și de a-și conștientiza propria valoare.

Pentru participarea la acest stagiu de practică elevii au avut de trecut mai multe probe: de informatică, competențe lingvistice , proba de interviu și cea de dosar, au efectuat ore de pregatire de specialitate, lingvistice, de istorie și geografie.
Pe parcursul stagiului de practică elevii au fost însoțiți și coordonați de responsabilul cu formarea profesională din cadrul proiectului profesor de informatică Sorina Miheș. Din echipa de implementare a proiectului fac parte de asemenea directorului Liceului Greco-Catolic „œIuliu Maniu” pr. prof. Dragoș Alexandru, prof. Coroianu Liana, dna Aciu Daniela.
Prof. Sorina Miheș

Autor: prof.  Sorina Miheș