Selectează o Pagină

Proiectul de finanțare „Științescu cercetează mediul urban” susținut de Fundația Comunitară Oradea (FCO) din Oradea, în calitate de finanțator cu suma de 10.647 lei, și Liceul Greco-Catolic ” Iuliu Maniu” Oradea, în calitate de beneficiar, în colaborare cu Univ. Oradea, Facultatea de Protecția Mediului își propune să cerceteze mai multe teme cu caracter intedisciplinar.
Activitățile desfășurate în timpul proiectului au loc în mediul urban, elevii vor lucra pe grupe având teme de cercetare diferite, în funcție de nivelul de pregătire corespunzator vârstei. Se va lucra pe 8 teme de investigare a mediului urban. La fiecare temă vor lucra în echipe căte 5-6 copii coordonați de căte un profesor.
Temele propuse pentru cercetare sunt următoarele:
1. Confortul termic în spații urbane deschise
2. Studiul vitezei vântului în mediul urban
3. Morfologia urbană
4. Poluarea fonică în mediul urban
5. Măsurarea impactului spațiilor verzi asupra umidității și temperaturii aerului
6. Îmbogățirea aerului cu oxigen prin procesul de fotosinteză
7. Determinarea pH-ului, turbidității și temperaturii apei din râul Crișul Repede și pârâul Peța
8. Determinarea concentrației nitraților și a oxigenului dizovat. Analiza comparativă a râului Crișul Repede și pârâul Peța.
Elevii, în prima etapă, vor face măsuratori pe raza orașului Oradea, asigurând baza de date după care acestea vor fi prelucrate în cadrul cercului de știinte, din liceu. Pentru efectuarea măsurătorilor se va folosi un aparat de măsură portabil care are posibilitatea de a utiliza mai mulți senzori, de a înmagazina datele măsurate și de a fi prelucrate sub forma de grafice, tabele, diagrame etc.
In perioada de finalizare a proiectului se va organiza o sesiune de comunicare la Universitatea din Oradea, unde elevii vor prezenta rezultatele cercetării lor sub formă de postere sau de prezentare în plen sub formă de ppt.
Grupul țintă este format din elevii claselor V-VIII din cadrul Liceului Greco -Catolic „Iuliu Maniu”. La proiect vor participa câte 5-6 elevi, din fiecare clasă, selectați pe baza unui chestionar, privind dorința de implicare a acestora în cercetarea mediului. Evaluarea se va realiza printr-o modalitate de notare care să evidențieze creativitatea elevilor. La chestionar vor participa toți elevii din cele 8 clase de gimnaziu și vor fi selectați pentru activitățile de cercetare un număr de 50 de elevi. Elevii sunt informați despre activitățile proiectului la clasă de către profesorii implicați în proiect și tot ei vor face și selecția elevilor.
Obiectivul general al proiectului este de a insufla pasiunea pentru științe și de a le forma deprinderi practice pentru a putea desfășura activități creative și inovatoare.
Obiective specifice
1.Formarea unor deprinderi pentru a face față problemelor care apar în cadrul comunității prin identificarea, analiza, interpretarea acestora și găsirea unor soluții optime.
2. Stimularea gândirii critice, rezolvarea problemelor, dezvoltarea capacității de a lucra în echipă.
3. Conștientizarea problemelor de protecția mediului specifice mediului urban și abordarea multi-disciplinară a acestora prin transferul informațiilor de la o disciplină la alta, în conformitate cu programa școlară.
Calendarul activităților va fi următorul:
„¢ Acțiuni de informare și popularizare a activităților proiectului ( ianuarie-februarie 2017)
„¢ Selecția elevilor participanți la activitățile de cercetare (1-15 martie 2017)
„¢ Realizarea măsurătorilor din mediul urban (15 martie-1 mai)
„¢ Prelucrarea datelor măsurate, interpretarea și analizarea acestora (1mai- 1 iunie)
„¢ Prezentarea rezultatelor finale în cadrul sesiunii de comunicări care va avea loc in jurul datei de 5 iunie- Ziua internațională a mediului
„¢ Raportare finala, raport narativ și raport financiar (iunie 2017)
Contribuția proprie la activitățile proiectului constă în:
„¢ toate activitățile cadrelor didactice implicate sunt făcute în regim de voluntariat;
„¢ spațiile didactice precum și sala de conferințe vor fi puse la dispoziția participanților în mod gratuit.
Rezultatele cercetărilor realizate de copii în cadrul proiectului, vor fi prezentate în cadrul sesiunii de comunicări științifice în prezența unor personalități ale orașului astfel încât copii să conștientizeze importanța activităților lor.
În primul rând, prin acest proiect, copiii vor avea posibilitatea să lucreze cu aparatură de ultimă generație, să se implice activ în procesul de cercetare și învățare. În acest sens se folosesc metode activ participative: învățarea prin descoperire, brainstorming, blended learning, metoda de cercetare prin chestionare, metoda experimentului și problematizarea. Nu în ultimul rănd, copiii vor fi încurajați să aibă o atitudine constructivă vis a vis de problemele de mediu ale orașului.
Dupa încheierea proiectului se vor continua activitățile în cadrul cercului de știinte nou înființat. Cu aparatura achizitionată, prin acest proiec,t se vor efectua în continuare o serie de experimente în laborator și pe teren. Temele cercetate în acest proiect vor fi incluse într-un caiet special, astfel încât să poată fi utilizate și de restul elevilor, neimplicati în proiect, în activitățile practice viitoare.
Echipa de proiect:
Profesori din cadrul Liceului Greco „“ Catolic „Iuliu Maniu”:
1. prof. Rodica Elena Mureșan „“ chimie-fizică
2. prof. Dorina Iftimiciuc „“ chimie-fizică
3. prof. Alexandrina Fulop „“ fizică
4. prof. Corina Cata „“ geografie
5. prof. Șerban Hălbac -biologie
6. prof. Adrian Podar „“ limba engleză
Profesori din cadrul Universității din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului
1. șef lucrări, dr. fizică Monica Costea
2. șef lucrări, dr. ing. Chimie Emilia Pantea
Coordonatori proiect:
„¢ prof. chimie – fizică RODICA ELENA MUREȘAN
„¢ șef lucrări dr. fizică MONICA COSTEA

Autor: prof. Rodica Elena Mureșan