Selectează o Pagină
Clasa a II-a B, Clasa lui Baloo, găzduită de Comuniteca Oradea a participat în data de 20.11.2019 la o activitate specială pe tema ,,Circulației rutiere”, activitate coordonată de ASA Tuduce Anca și AS Chebeleu Răzvan.

Având în vedere faptul că în perioada preșcolară și a învățământului preuniversitar, copilul câștigă îndemânări, abilități, capacități, învață să înțeleagă și să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a acțiunilor sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă să se comporte după anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele adulților.

Este perioada acumulărilor, perioada propice pentru formarea unor comportamente adecvate și pentru traficul rutier.

Educația rutieră reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a elevilor. Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de legislația pietonilor și vehiculelor trebuie cunoscute și respectate cu responsabilitate, ca pe niște lucruri firești.

Orele de educație rutieră pot oferi cadrul eficient de realizare a obiectivelor educației rutiere folosindu-se o programă instructiv-educativă adaptată ritmului actual foarte rapid de dezvoltare fizică și psihică a copilului, găsindu-se strategii noi, specifice vârstelor mici, care să dea finalitate actului educativ în domeniul rutier.

În ceea ce privește educația rutieră, se constată că situațiile din traficul rutier sunt foarte diverse ca tipuri și trebuie bine cunoscute.

Astfel că, orele de educație rutieră la care am participat au reușit să transmită elevilor nu numai reguli rutiere generale, dar i-au atenționat asupra unor situații rutiere specifice unor anumite localități sau zone urbane sau rurale în care aceștia trăiesc.

Gaspar Eva Monika, Mălan Diana