Selectează o Pagină
Împlinindu-se 2 ani de la intrarea în școala online și trăind vremurile tulburi de acum, elevii claselor a V-a C și a VI-a B au discutat despre importanța eroilor – de demult și de acum –, a patriotismului și consemnării evenimentelor actuale.

Pornind de la pătrunzătoarele cuvinte ale lui Nicolae Iorga – „Un popor care nu își cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.” –, textele selectate și analizate în cadrul orelor, precum și tururile virtuale, ne-au purtat prin diferite locuri și momente ale istoriei patriei noastre și ale istoriilor altor țări, din care au fost selectate valorile și simbolurile conectate PATRIOTISMULUI: iubire, bunătate, acceptare, milă, empatie, sacrificiu, curaj, dreptate, unitate, imn, drapel, credință, speranță, pace, eroi etc.

Pandemia și războiul din țara vecină au fost subiectul ineditelor scrisori pe care elevii le-au scris, sub formă de manuscris, în diverse limbi sau coduri. Scrisorile au fost destinate unor copii din viitor și însuflețite de amalgamul de sentimente experimentate de fiecare suflet ce a meditat asupra trecutului și a realităților zilelor noastre, nutrind speranța la un viitor în care să domnească pacea.

 

Prof. Ioana Sarca