Selectează o Pagină

Purtați de dorința puternică de a valorifica instructiv circumstanțele pe care le oferă Școala Altfel, noi, elevii claselor a VII-a A și a VII-a B, am ales să beneficiem de o lecție de istorie și geografie altfel, chiar la noi, în Transilvania, la Alba Iulia și Blaj, centre spirituale și culturale ale românilor de pretutindeni.

Astfel, joi, 26 octombrie, am pornit cu soare în priviri spre orașe cu o deosebită încărcătură istorică. La inițiativa doamnei prof. Mihaela Olău ne-am documentat înainte de excursie despre ce aveam să descoperim. Prima oprire a fost cetatea Alba Carolina unde, un ghid ne-a purtat pe potecile însemnate și prin frumusețea porților de acces în interiorul fortificației, ce au fost reabilitate cu multă grijă. Catedrala Încoronării și Catedrala Romano-Catolică ne-au impresionat prin semnificația fiecăreia în parte. Privilegiul de a vizita Sala Unirii, unde la 1 decembrie 1918 s-a hotărât și semnat actul unirii Transilvaniei cu România, chiar în Anul Centenar al Constituției, ne-a umplut de mândria de a fi urmași ai înaintașilor noștri.

Ziua următoare avea să ne conducă spre Blaj, important centru de formare a conștiinței naționale românești. Se cade să pătrundem în profunzimile istorice, culturale și spirituale ale patrimoniului locului. În acest sens, am fost binecuvântați să-l avem ca îndrumător al pașilor de turiști pe Ciprian Vestemean, directorul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Blaj, un veritabil tezaur de cunoștințe, care, însuflețit cu multă dăruire, profesionalism și pasiune, ne-a îmbogățit cu o lecție de care ne vom aminti mereu cu drag. Ni se dezvăluie prin cuvintele domniei sale că „Blajul, cu numeroșii săi eroi de pe aceste meleaguri ne-au lăsat o frumoasă mărturie de trăire creștinească, eroică și patriotică.”

Vigoarea bătăilor inimii Bisericii Române Unită cu Roma și contribuția la ridicarea nivelului cultural al românilor uniţi din Transilvania străbat peste ani. În Catedrala Sfânta Treime de aici, am înălțat pe aripile rugăciunii prețuirea și mulțumirea noastră pentru binecuvântările primite.

„Anul Iuliu Maniu” a aprins în noi dorința de a păși pe urmele lui Maniu, patronul spiritual al liceului nostru și a făcut ca pașii noștri să poposească în fața casei în care a locuit acest „fiu ales al Bisericii Blajului”. Iuliu Maniu a urmat școala primară la Blaj, iar după obținerea doctoratului în anul 1896, se stabilește aici, unde ajunge avocat al Mitropoliei Române Unite, până în anul 1915, întreaga sa existență oglindind respectul pentru exigențele moralei creștine. Prezența lui Iuliu Maniu la Blaj încununează eforturile inițiate de Inochentie Micu Clain și continuate de Școala Ardeleană pentru cauza românilor din Transilvania.

„Câmpia cu mult răsunet”, așa cum este numită Câmpia Libertății de Ciprian Vestemean,  stejarul lui Avram Iancu, casa în care a fost găzduit ca elev Mihai Eminescu, teiul lui Eminescu, Podul Minciunilor, lacul Chereteu, faimoasa școală a Blajului, Castelul Mitropolitan, Palatul Cultural fac din Blaj o adevarată bijuterie culturală căreia i se cuvine întreaga noastră admirație.

Alese mulțumiri domnului Ciprian Vestemean, o enciclopedie vie de neprețuit a Blajului, ce s-a îngrijit să trezească în noi conștientizarea importanței valorilor morale și modelelor pentru tineri, care constituie baza societății de azi.

 

Prof. Patricia Capriș