Selectează o Pagină

Motto:

Cunoaște-te pe tine însuți!  

(Socrate)

🏛Pentru Socrate, rațiunea era baza vieții morale, virtuțiile fiind activități ale rațiunii. Prin dictonul formulat și lăsat moștenire veacurilor, filosoful se referea la încrederea în sine pe care o poate dobândi omul, atunci când aplică corect principiile rațiunii, în viața practică.

✍️Acesta a fost și îndemnul care a motivat 79 de elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal de la numeroase școli din județul Bihor, să participe în data de 11 martie, la etapa județeană a Olimpiadei de Științe Socio-Umane, la care liceul nostru, cu mândrie și onoare, a fost gazdă.

📜Prin conținutul lor, disciplinele socio-umane urmăresc formarea personalității elevului și integrarea lui ca parte activă, responsabilă în viața socială; caută să dezvolte comportamentul civic, etic și să-i întărească integritatea prin dobândirea cunoștințelor, asumarea responsabilității propriilor acțiuni și prin însușirea valorilor morale și sociale.

👩‍💻Cu emoție și curiozitate, elevii s-au așezat în bănci, la orele amiezii, bucuroși că au ocazia să-și exprime creativitatea, inspirația, îndemânarea, cunoștințele despre adevăr, bine, dreptate și frumos, societate.

📚Profesor nu e decât acela care te învață să înveți, scria în reflecțiile sale filosoful Constantin Noica. De data aceasta, a fost rândul elevilor să demonstreze impactul culturii, al educației și al cunoștințelor transmise de cărți, tradiții și profesori, în anii de școală.

⏳️Astfel, în intervalul de timp acordat, două ore pentru ciclul primar și gimnazial și trei ore pentru liceu, elevii s-au străduit să deschidă larg ferestrele spre lume și să-și organizeze sistematic ideile despre trecut și despre actualitate, despre drepturi și îndatoriri, despre legi și principii economice, despre relații sociale, personalitate și procese psihice, despre viață și lumea înconjurătoare. Din partea școlii noastre s-au înscris trei echipaje: trei la Educație Civică, clasele primare, două echipaje la Educație Socială – ciclul gimnazial și o elevă de liceu la disciplina Filosofie.

🏅Organizatori au fost profesorii-membri ai Ariei Curriculare Om și societate din liceul nostru: Blaga Monica, Broizan Alina, Cata Corina, Olău Mihaela, Popa Ana, Tănescu Iulia și  Țâmpu Nicoleta. Lor li s-au alăturat doamna învățătoare Șipoș Lia și domnii profesori Demian George, Varna Cristian și Ilica Alexandru. Activitatea a fost coordonată de doamna inspector de Științe Socio-Umane, profesor Mihaela Biriș, de doamna metodist prof. Vașadi Adriana și sprijinită de domnul director Cristea Aurelian, de doamna profesor de informatică Ciupleu Ioana și de secretariatul liceului, reprezentat de doamna Păduraru Codruța. Cu toții ne-am mobilizat exemplar, pentru ca să fim gazde primitoare iar activitatea să fie încununată de succes.

Responsabil Arie curriculară Om și societate,

Prof. Blaga Monica