Selectează o Pagină

Practici restaurative – exercițiu de creștere a rezilienței în comunități

Conferința științifică internațională „Practici restaurative – exercițiu de creștere a rezilienței în comunități”, desfășurată în perioada 24-25 noiembrie 2023, la frumosul Palat Baroc din Oradea, a oferit cadrelor noastre didactice – prof. Emanuela Țiț, consilier școlar Ana Popa, prof. Ioana Sarca – noi oportunități pentru identificarea, gestionarea și buna soluționare a diferitelor tipuri de conflicte regăsite în mediul școlar și nu numai.

Această conferință este parte a proiectului integrat „Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din județul Bihor”, proiect inițiat de Municipiul Marghita, în parteneriat cu Asociația Kécenlét, Asociația Caritas Eparhial Oradea și Skyhøyt Live Scene din Norvegia.

„Practicile restaurative presupun îmbunătățirea și repararea relațiilor dintre oameni și comunități, reprezentând un model de relaționare care ajută la conștientizarea emoțiilor, nevoilor și cerințelor individuale și de grup, oferind totodată strategii de satisfacere a acestora, dând sentimentul de împuternicire, corectitudine și împlinire. Practicile restaurative sunt utilizate în mai multe țări, precum SUA, Belgia, Ungaria, în școli, penitenciare, comunități în care există conflicte sau alte probleme.”

Pornind de la întrebarea „Cum să ne ținem aproapele aproape?”, conferința s-a axat pe identificarea nevoilor comunității sau ale școlii, pe găsirea strategiilor, soluțiilor, sprijinului necesar gestionării conflictelor, cu ajutorul tehnicilor restaurative, și restabilirii siguranței de care avem nevoie cu toții. De asemenea, exemplele de bune practici din Belgia, Ungaria și România au pus accent pe comunicarea non-violentă și pe elementele ce stau la baza acesteia: flexibilitatea (materializată în strategii), convingerea și hotărârea.

Proverbul african „Este nevoie de un sat să crească un copil.” face apel la necesitatea menținerii unei comunități sănătoase, unde disciplina socială, practicile restaurative și prevenția trebuie să joace rolul principal.

 

Prof. Ioana Sarca,

Coordonatorul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței,

a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar

și promovarea interculturalității