Selectează o Pagină

Adâncă plecăciune în fața Luceafărului

Măreția eminesciană inundă toate firidele sufletului nostru și ne îndeamnă să pășim într-o altă dimensiune, să pătrundem în profunzimea timpului, lăsând să ardă în noi focul creației poetului nepereche. Penița suavă așterne cu măiestrie geniul omului desăvârșit ce dăinuie până azi, devenind atemporal.

Învăluiți de fiorul emoției, Consiliul Școlar al Elevilor liceului nostru, coordonați de dna. profesor consiler școlar, Ana Popa, însoțiți de cadrele didactice au făcut o adâncă plecăciune, rostind cu recunoștință azi un „mulțumesc” printr-un imaculat buchet la statuia marelui poet național din Piața Independenței. Alocuțiunea plină de esență și învățătură a doamnei viceprimar, Antonia Nica, subliniază însemnătatea evenimentului și ne transmite prețuirea față de comoara literaturii române întruchipate de poetul cel dintâi al neamului nostru.

Luceafărul blând răsună în etern și scânteieză bogăția valorilor esențiale ale culturii naționale.

 

Prof. Patricia Capriș